Zastupitelstvo obceSložení zastupitelstva obce
Starosta:
Místostarosta:
Předseda finančního výboru:
      Členové finančního výboru:
Předseda kontrolního výboru:
      Členové kontrolního výboru:

Zasedání zastupitelstva obce