Kapitoly z historie obce


Hospodáři v Újezdci č.p. 1Hospodáři v Újezdci č.p. 2Hospodáři v Újezdci č.p. 3Hospody

Ve větších městech se různé druhy restauračních zařízení v moderním slova smyslu objevují již na konci 18.století. Na venkově k tomu došlo až v první polovině století devatenáctého. Hostinské zařízení se dostalo v žebříčku důležitosti na úroveň kostela a školy, plnilo funkci ekonomickou a sociální...


KojenciPočty obyvatel

Počty obyvatel a polnosti v Újezdci...


Pozemky 1842

Mapka vlastníků pozemků v Újezdci v roce 1842...


Polabský dvůrStarostovéÚjezdec 1770Zajímavosti

Úplně nejstarší dohledaný zápis v matrikách z Újezdce je z 16. října 1668...