Informace o obci

Znak obce
V zeleném štítě na trávníku kráčející kůň s jezdcem s kloboukem, provázený vpravo nahoře růží, vše stříbrné. Obci byl znak udělen předsedkyní Poslanecké Sněmovny paní Němcovou dne 29. 6. 2011.


Obec Újezdec se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 94 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1380.


Největší pamětihodností obce je kaple Panny Marie. Další zajímavostí, nacházející se na katastru obce je "Evropsky významná lokalita" v seznamu území soustavy Natura 2000, zvaná "Slaná louka u Újezdce" , což je přírodní památka se zachovanými zbytky slanomilné vegetace, řazené v kategorii silně ohrožených druhů.